Spółka partnerska przykłady

Moja i twoja klasa

Temat: Kredyty cd...
Według danych Narodowego Banku Polskiego na koniec 2006 roku w Polsce działały następujące banki krajowe oraz oddziały banków zagranicznych: na przykład ABN Amro Bank (Polska), AIG Bank Polska, Bank Polskiej Spółdzielczości, ... sieci oddziałów własnych i partnerskich, ponad 200 placówek w październiku 2008). Bank obsługuje przede wszystkim klientów indywidualnych – ma w ofercie pożyczki, kredyty ratalne, karty kredytowe oraz lokaty, sprzedaje również ubezpieczenia. ... Consumer Finance Group, spółka należąca do grupy American International Group, Inc., specjalizująca się w bankowości detalicznej.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1602Temat: [Mikro] Zagadnienia z kolokwium
Grupa 5: Porównanie spółki partnerskiej i jawnej Nietypowe krzywe popytu Zasada efektywności Pareto + przykłady Użyteczność całkowita a użyteczność krańcowa
Źródło: ekonomia2007.fora.pl/a/a,210.html


Temat: Prawo - Pytania z Egzaminu
3 Wrześień 2008 - I termin 1.Pełnomocnictwo jako rodzaj przedstawicielstwa 2.Co to jest porozumienie ograniczające konkurencję 3.Cudzoziemiec 4.Czynność prawna-rodzaje 5.Działalność gospodarcza 6.Czyny nieuczciwej konkurencji-wymień 7.Zasady funkcjonowania spółki partnerskiej 8.Przykłady zezwolenia 9.W ... i uprzywilowane 17.O czym jest ustawa o ochronie konkurencji i konsumenta 18.Osoba prawna jako przesdiębiorca 19.Krajowy Rejestr Sądowy, a Ewidencja Dział. Gosp. 20.Spółka cywilna, a spółka jawna 21.Umowa najmu 22.Podpis elektroniczny i podpis własnoręczny 23.Przeds. zagraniczny 24.Zakres uprawnień i obowiązków udziałowca, akcjonariusza w ep. kapitał. 25.Zadatek jako element umowy 26.Oświadczenie woli 27.Ustawowe i umowne odstąpienie od umowy 28.Nieuczciwa konkurencja 29.Spółki osobowe i ... 34.Umowa athezyjna 35.Umowa sprzedaży 36.Kapitał zakładowy 37.Spólka jawna 38.Negocjacyjny sposób zawieszania umów 39.Przedsiębiorca 40.Wkład w spółce osobowej i kapitałowej 41.Zwłoka opóżnienia, a zwłoka dłużnika 42.Przedstawicielstwo 43.Reprezentacja w spółkach osobowych i kapitałowych ... 54.Zasada funkcjonowania spółki komandytowej 56.Skutki niwykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 57.Koncesjonowanie działalności gospodarczej 58.Pełnomocnictwo, a prokura 59.Do jakiej działalności nie stosuje się przepisów o sdg Pytania jak widać takie jak przed...
Źródło: ekonomiakoszalin.fora.pl/a/a,460.html


Temat: LexisNexis wypuszcza istotny nowy poradnik dotyczący prawa nazw domen
bardzo potrzebną, wszechstronną rozprawą na temat szybko zmieniającego się działu prawa." powiedział Michael D. Adams, wspólnik w spółce partnerskiej (LLP) Mayer, Brown, Rowe & Maw. "Tą rzecz trzeba mieć jeśli się...
Źródło: di.pl/index.php?showtopic=4894


Temat: Polityka, gospodarka, społeczeństwo
Wiesz niko14, człowiek w młodym wieku raczej nie myśli o swojej śmierci, ani tym bardziej o pisaniu testamentu. Poza tym ten mój przykład był chyba najbardziej jaskrawy i dotyczył bardziej stosunków ... życia nie obchodził po jego śmierci nagle sobie o nim przypomnieli i wyciągają ręce po jego majątek. Inny przykład - tzw. "alimenty na rodziców". Było sobie małżeństwo, mąż poszedł w długą, ... prawa użytku, który byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Tak więc w tym konkretnym przykładzie ojcu sąd nie przyznałby pewnie alimentów. Aspekt moralny będzie więc zachowany, a prawo pozostanie sprawiedliwe. Co ... mu się podoba i jakie cele chce osiągać. Co do ulg podatkowych dla związków partnerskich - zdecydowany sprzeciw. Nie spełniają one najważniejszych funkcji tak jak rodzinna, przede wszystkich funkcji prokreacyjnej iw wychowawczej, więc przywilejów nie ma. Niech sobie spółkę cywilną zrobią, bo śmiejąc się, ale to to samo. Związek dwóch lub więcej osób, które mają wspólny cel... Pokazywanie środowisk LGTB w mediach...
Źródło: forum.cdaction.pl/index.php?showtopic=38670


Temat: Niepełnosprawni w pracy
- na przykład - partnerskiej czy też komandytowej. W takim bowiem przypadku, jakkolwiek emeryt lub rencista wykonuje dwa rodzaje pozarolniczej działalności, tytuł ubezpieczenia jest jeden. Źródło: strony internetowe ZUS Tak wiec...
Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=163


Temat: Dworzec Chorzów Miasto
drugi - mówi profesor Sylwester Markusik, szef Katedry Transportu Przemysłowego Politechniki Śląskiej. - Tutaj nawet rozkłady jazdy są zintegrowane. Jeżeli pasażer wysiada z jednego środka transportu na przykład o godz. 8.02, ... w kancelarii Tomiak Żuchowski Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska w Katowicach. To właśnie on pomagał Bytomiowi przy przygotowaniu ankiety zgłoszeniowej do konkursu. Są i inne banki, które o inwestycję pytają. Co...
Źródło: forum.chorzow.slask.pl/viewtopic.php?t=250


Temat: : Usamorządowienie Przewozów Regionalnych
wyraźnie, że przepływ informacji na linii Ministerstwo Infrastruktury - zainteresowane resorty był bardzo słaby. Pierwsza sprawa to całkowite oddłużenie spółki, bo oddłużenie, o którym jest mowa w ustawie, dotyczy zobowiązań sprzed 1 maja 2004 r., czyli sprzed wejścia naszego kraju do Unii i wynosi ponad 2 mld zł. Jednak nic się tam nie mówi na temat zobowiązań ciążących na tej spółce po 1 maja 2004 r. Dlatego stawiamy sprawę jednoznacznie - przejmujemy spółkę, ale pod warunkiem całkowitego jej oddłużenia. Trudno powiedzieć dokładnie o jaką dodatkową kwotę chodzi, to wykaże audyt spółki Przewozy Regionalne. Gdybyśmy przejęli spółkę z tymi zobowiązaniami, musielibyśmy je spłacić. Druga sprawa, może nawet ważniejsza, ponieważ chodzi o większe pieniądze, to środki na remonty i modernizację taboru. Wiadomo, że PKP PR dysponuje ... środkach na remonty taboru. Mówi się o regionalnych programach, ale przecież konstruując je, nie było mowy o przejęciu spółki. Twierdzenie rządu: "weźcie pieniądze na remonty taboru z wojewódzkich programów operacyjnych" jest ... zł. B.L.: Jakie są kolejne postulaty Konwentu Marszałków? W.J.: Następna kwestia - też finansowa - dotyczy wyprowadzenia przez PKP ze spółki PKP PR przewozów międzywojewódzkich. Wpłynie to negatywnie na kondycję spółki ... to jednostki wycofane z ruchu, wymagające natychmiastowego remontu. Nie dostajemy w ogóle lokomotyw elektrycznych. Także zaplecze serwisowe nie gwarantuje należytego funkcjonowania nowej spółki - ma ono niewystarczający rozkład geograficzny. Przedstawiliśmy swoje ... zostaną ci, którzy nie zapewnią funkcjonowania nowej spółki. Wiemy, że PKP już przedstawia niektórym swoim pracownikom propozycje przejścia do Intercity, a samorządów nikt o zdanie nie pyta. Domagamy się pokazania struktury zatrudnienia oraz realnego podziału, tak aby obie spółki mogły funkcjonować. Oczekujemy, aby minister infrastruktury był mediatorem w rozmowach z PKP. B.L.: Które z tych problemów są do negocjacji, a przy których ... środków na modernizację. Bez pomocy w tej kwestii samorządy nie udźwigną takiego zadania. Do dyskusji są natomiast sprawy alokacji taboru i kwestie personalne. Jednak musi to być dyskusja partnerska, uwzględniająca interesy...
Źródło: infokolej.pl/viewtopic.php?t=4208


Copyright (c) 2009 Moja i twoja klasa | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.