Sprzedam ogrod dzialkowy Poznan

Moja i twoja klasa

Temat: Uwłaszczenie działek?
W sejmie nadano bieg legislacyjny projektowi ustawy PiS o ogrodach działkowych Narada Prezesów OZ oraz aktywu PZD (30 kwietnia 2009r.) "W związku z nadaniem biegu legislacyjnego projektowi ustawy PiS o ogrodach działkowych (Druk nr 1886), odbyła się w dniu 30 kwietnia 2009 r. narada prezesów, dyrektorów biur OZ i aktywu PZD . Wzięli w niej udział także członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowej Komisji Rozjemczej.[...]" " Załącznik nr 1 STANOWISKO Aktywu okręgowego PZD zgromadzonego na naradzie w Warszawie w dniu 30 kwietnia 2009 r. w sprawie projektu ustawy PiS o ogrodach działkowych Uczestnicy narady, posiadając pełną wiedzę na temat projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa PiS, po przeprowadzeniu wielu konsultacji w ROD z działkowcami podczas walnych zebrań oraz innych zgrupowań działkowców, znając masowe wystąpienia struktur Związku, w tym zarządów ROD i walnych zebrań oraz indywidualnych działkowców odrzucają powyższy projekt, jako próbę pozbawienia działkowców wszelkich praw będących ich udziałem, a zagwarantowanych ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych.[...]" Więcej info o naradzie i treści załącznika czytaj: http://www.pzd.pl/pliki/Narada_Prezesow_OZ_w_dniu_30_kwietnia_br._wraz_ze_stanowiskiem.doc POZNAŃ INFORMACJA Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu z posiedzenia OZ PZD w dniu 28 kwietnia 2009 r. „Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu zebrał się 28 kwietnia 2009r. by omówić skutki wprowadzenia w życie projektu ustawy o ogrodach działkowych, złożonego w Sejmie RP przez posłów partii Prawo i Sprawiedliwość w dniu 23.03.2009 r. Posiedzenie OZ poprzedzone zostało regionalnymi naradami w kolegiach prezesów, w których uczestniczyło 280 prezesów rodzinnych ogrodów działkowych naszego Okręgu. Członkowie OZ przybyli na posiedzenie swojego organu byli wyposażeni w stanowiska wypracowane podczas narad środowiskowych i prezentowali w toku dyskusji opinie ogrodów działkowych pełne obaw o przyszłość ogrodów, Związku i polskiego ogrodnictwa działkowego. [...]głos zabrali posłowie. Występujący w pierwszej kolejności Zastępca Przewodniczącego PO Waldy ... pierwszy raz zgłaszając projekty ustaw w sposób niekonstytucyjny. Podkreślił również wcześniej wypowiadane zdanie, że dziś nie ma woli w PO zmian w ustawie o ogrodach działkowych, co nie wyklucza w przyszłości, ale po konsultacjach społecznych.” Więcej czytaj: http://ozpzdpoznan.org/html/info.html Czytaj też ostatni komentarz (analizę prawną) do projektu: PiS znów chce nas “uwłaszczać” Tu m.in.: „Powtarza się więc zapis o całkowitym podporządkowaniu ogrodów gminom, obciążeniu gmin zarządzaniem ogrodami, podziale działkowców na właścicieli (jeżeli oczywiście gmina im sprzeda działki, bo tego wcale nie musi zrobić) i użytkowników o prawach nieporównywanie mniejszych niż prawa właścicieli, ale daje też gminom prawo decydowania o losie ogrodów, bo tam gdzie ich nie przewidziano w mpzp, albo objęto ogrody roszczeniami, nie ma szans na uwłaszczenie działkowców.” Więcej, m.in. wykaz 53 ROD w Poznaniu „[...]wymienione rodzinne ogrody działkowe, zgodnie z proponowanymi zapisami w projekcie ustawy, nie mają szans na uwłaszczenie i są zagrożone likwidacjami, a działkowcy mogą nawet nie otrzymać odszkodowania za mienie dziś...
Źródło: barcinek.fora.pl/a/a,92.html



Copyright (c) 2009 Moja i twoja klasa | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.